Centrul de resurse și referință în autism „Micul Prinț“ Bistrița

Raport de activitate

Raport de activitate

Activitatea curentă a AAE se centrează pe activități de evaluare, reevaluare, întocmire de programe individualizate de intervenție, terapii de recuperare specifice pentru beneficiari cu tulburări din spectrul autist. În 2013, 50 de copii cu TSA și tulburări asociate, precum și părinții acestora au beneficiat de servicii specifice, conform statutului.

 • Pentru a sărbători Ziua Internațională pentru Conștientizarea Autismului, Asociația Autism Europa a organizat o dezbatere publică prin care prezentat problema copiilor cu tulburări din spectrul autist, care nu pot beneficia de servicii stomatologice numai în alte orașe și a cerut autorităților să remedieze această situație.
 • Program pilot „Desensibilizare și intervenții stomatologice la persoanele cu tulburări din spectrul autist“ derulat în intervalul mai 2013-februarie 2014, soldat cu un suport de curs pe care AAE îl pune gratuit la dispoziția medicilor stomatologi interesați în tratarea persoanelor cu dizabilități psihice. Beneficiari direcți: 12 copii cu vârste între 3-12 ani.
 • Mai 2013 – Premieră națională la Bistrița. Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Asociația Autism Europa Bistrița au semnat două protocoale de colaborare care vizează integrarea copiilor cu autism în învățământul de masă preșcolar și școlar. Protocoalele reprezintă o consecință naturală a demersurilor de integrare de succes derulate în ultimii ani în județul Bistrița-Năsăud, unde sunt integrați în unitățile de învățământ 25 de copii cu tulburări din spectrul autist.
  Obiectivele de bază ale colaborării sunt: sprijinirea constantă și directă a copiilor în procesul de integrare în unitățile de învățământ de masă preșcolar și școlar din județul Bistrița-Năsăud; consilierea cadrelor didactice și punerea la dispoziție de personal coordonat de AAE în vederea procesului integrării, sprijinirea reciprocă în situații concrete în care sunt implicate atât cadrele didactice cât și beneficiarii AAE; promovarea principiului egalității de șanse și excluderea discriminării, într-un cadru transparent de colaborare; sprijinirea formării, perfecționării, specializării angajaților direct implicați în procesul de integrare a acestor copii. În ultimii 7 ani Asociația Autism Europa Bistrița a integrat în învățământul de masă preșcolar și școlar circa 25 de copii cu tulburări din spectrul autist, în baza diferitelor protocoale cu mai mult școli și grădinițe din județ, fără implicarea ISJ. Prin acest protocol se stabilește atât un model de bună practică cât și cadrul legal pentru a încuraja unitățile de învățământ să integreze copii cu dizabilități.
 • Cu aceeași ocazie, într-un eveniment numit „Orașul Albastru“ a fost lansată revista 2 Elefanți, prima revistă românească dedicată autismului, publicată cu sprijinul Consiliului Județean și al Centrul Județean pentru Cultură. Scopul este acela de a abilita părinții, cadrele didactice și specialiștii implicați în demersul de îmbunătățire a vieții persoanelor cu TSA, punându-le la dispoziție gratuit informații de ultimă oră, studii de specialitate traduse în limba română, scale de evaluare gratuite și tehnici de intervenție specifice, în condițiile unei piețe a informațiilor extrem de instabilă și superficială, cu mesaje distorsionate și, mai grav, neverificate. Pe lângă forma tipărită, publicată și distribuită gratuit într-un prim număr (2000 de exemplare) în clinici de neuropsihiatrie infantilă, universități, cabinete medicale, școli și grădinițe, centre de autism și la cerere prin poștă, platforma este actualizată săptămânal prin efortul voluntar al specialiștilor Centrului de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț, cu sprijinul colaboratorilor care traduc gratuit anumite articole științifice de interes preluate din presa de specialitate. La baza dezvoltării platformei stau dorința permanentă a părinților și a specialiștilor de a avea acces la informații de calitate în limba română. Forma tipărită se adresează beneficiarilor din mediul rural, fără acces la Internet.
 • Iunie 2013 – Curs „Primii Pași de intervenție în autism“, organizat în parteneriat cu Rotary Club Bistrița, susținut de terapeuți specializați în Statele Unite ale Americii.
 • Printr-un proiect co-finanțat de Consiliul Județean a fost dotată sala de fizioterapie și stimulare multisenzorială și s-au efectuat 300 de ore de kinetoterapie individuală gratuită cu copiii din centru.
 • Aderare la Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele Tulburări în Spectrul Autist – F.E.D.R.A. Federația este constituită din asociații sau fundații care activează în domeniul protecției sociale și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități din România. AAE este membră în Consiliul Director.
 • Premiați în cadrul Galei Voluntariatului a Asociației Impact.
 • Nominalizați cu două proiecte la Gala Persoanelor cu Dizabilități la categoriile: Școala tuturor abilităților și Promovează abilitatea. Organizatori: Active Watch și Motivation Romania.
 • Octombrie 2013 – participare la Conferința Internațională „Acceptă-mă așa cum sunt – despre abilitate și dizabilitate“ organizată de către Asociația Autism Baia Mare în data de 3 octombrie 2013.
 • „Servicii gratuite de kinetoterapie și stimulare multisenzorială pentru copii cu tulburări din spectrul autist“ – proiect de cofinanțare împreună cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud – se urmărește creșterea eficienței terapiei de recuperare a copiilor cu autism din județ prin facilitarea accesului acestora la servicii de kinetoterapie și integrare multisenzorială gratuite precum și achiziționarea de echipamente pentru dotarea sălii de kinetoterapie (300 de ședințe gratuite).
 • Primirea de contribuții, subscripții, donații, sponsorizări și alte forme de ajutor financiar prin obținerea de contribuții pentru sprijinirea cazurilor sociale din Asociație și prin campania 2% – în perioada ianuarie–aprilie.
 • Proiecte ce au avut ca scop desensibilizarea față de animale – Equine Learning Therapy – iunie-septembrie 2013.
 • Copiii și cățelul“ septembrie 2013, în colaborare cu Școala de Dresaj Nechita.
 • Pe tot parcursul anului 2013 familiile copiilor cu TSA au beneficiat de consiliere psihologică gratuită oferită de un psiholog clinician, activități de informare despre drepturi și obligații legate de relația cu instituțiile publice: asistentul personal, îndemnizație pentru persoane cu handicap, dreptul la educație adecvată, încadrarea în grad de handicap, precum și de programe de socializare și petrecerea timpului liber – prin activități constante și curente organizate de către personal. Copiii la rândul lor sunt incluși în programe de recuperare și reintegrare comunitară, după cum urmează: terapie comportamentală, logopedie, integrare senzorială, kinetoterapie.
 • Asociația Autism Europa Bistrița a realizat colaborări importante cu SFARI – Simons Foundation Autism Research Initiative în vederea traducerii articolelor de genetică și publicarea lor în Revista 2 Elefanți pentru a crește accesul părinților din România la informații științifice de ultimă oră.
 • Colaborare ARI – Autisme Research Institute, prin care s-a realizat versiunea română a scalei ATEC – Scala de evaluare a tratamentelor în autism, dezvoltată de Bernard Rimland și Stephen M. Edelson dedicată evaluării progreselor terapeutice.

Activități de socializare

PerioadaDenumirea activitățiiAcțiuni
ianuarie-decembrieZile de naștere, aniversăripetreceri cu ocazia zilelor de naștere
2 aprilieZiua Internațională de Conștientizare a Autismuluicampanii de informare, ieșiri în aer liber, jocuri și activități cu toți cei prezenți la târgul de jucării organizat cu această ocazie
1 iunieZiua copiluluicadouri oferite copiilor prin intermediul sponsorilor, ieșiri în aer liber
decembrieMoș Nicolae și Moș Crăciunserbare de Crăciun, cadouri oferite copiilor

Venituri totale la 31 decembrie 2013: 64.627,58 lei (surse: sponsorizări, finanţări nerambursabile, donaţii, colectare 2%)

Cheltuieli totale la 31 decembrie 2013: 64.482,92 lei (costuri personal, materiale consumabile, mobilier şi echipamente)